top of page

Nieuws over diergeneeskundige thema's

Dierenarts Peter van Zweeden uit Cuijk draagt het stokje over

CUIJK | Peter van Zweeden draagt op 1 september zijn dierenkliniek in Cuijk over aan Michelle Heskes. Daarmee neemt hij na 32 jaar afscheid van de praktijk aan de Overhage, waar hij sinds 1989 actief is. “Vroeger was je zowel vee- als dierenarts. Later ben ik me alleen nog op gezelschapsdieren gaan richten”, vertelt Van Zweeden.

In goede handen
Van Zweeden zal na 1 september nog enige tijd blijven meedraaien in de kliniek (’voor een rustige overdracht richting bestaande klanten’), maar zijn pensioen is aanstaande. “De zoektocht naar een opvolger heeft even geduurd, want Nederland kent een groot tekort aan dierenartsen. Met Michelle (32) krijgt de praktijk iemand die haar vak verstaat en bij wie de kliniek in goede handen komt”, verzekert de uittredende dierenarts tot slot.

Volledig artikel Maas en Waaldriehoek:

KLIK HIER

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Brexit en reizen naar het Verenigd Koninkrijk vanaf 01/01/2021

Per 1 januari 2021 zal het United Kingdom geen onderdeel meer uitmaken van de Europese Unie (Brexit). Dit heeft gevolgen voor het reisverkeer en dus ook voor het reizen met huisdieren.

Regels voor het reizen vanuit de UK naar Europa per 1 januari 2021

Als u vanuit het VK naar Nederland of Europa (terug)reist, dan moet uw hond, kat of fret per 1 januari 2021 in ieder geval aan de volgende eisen voldoen:

  • Chip ter identificatie (deze moet geplaatst zijn vóór de rabiësvaccinatie)

  • Rabiësvaccinatie (toegestaan vanaf 12 weken leeftijd)

  • Geldig reisdocument: een EU dierenpaspoort dat is uitgegeven in een lidstaat van de EU of een gezondheidscertificaat afgegeven door Engeland.
    Bent u in het bezit van een Europees dierenpaspoort dat in Engeland is uitgegeven? Dan is dat per 1 januari 2021 niet meer geldig, omdat Engeland dan niet meer tot de EU behoort. Dit paspoort dient te worden uitgegeven door een Europees land.

  • Rabiestiterbepaling. UPDATE: In de UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2020/2016 VAN DE COMMISSIE van 9 december 2020 werd duidelijk dat een rabiëstiterbepaling niet nodig is voor dieren afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk. Het Verenigd Koninkrijk is namelijk geplaatst op de landenlijst met laag rabiës risico.

Regels voor het reizen van Nederland naar de UK per 1 januari 2021

Engeland kan in de toekomst ook strengere eisen gaan stellen voor het meenemen van huisdieren op vakantie, maar de huidige eisen veranderen op dit moment nog niet. Dat betekent dat voor reizen naar de UK de huidige regels van kracht blijven: uw hond, kat of fret moet gechipt zijn, een EU dierenpaspoort hebben en een geldige vaccinatie tegen rabiës (die minimaal 3 weken voor vertrek is toegediend.

Honden moeten bovendien preventief behandeld worden tegen lintworm (tussen 1 en 5 dagen voor vertrek). De ontworming en de controle van uw huisdier dient officieel door een dierenarts gedaan te worden en ondertekend in het paspoort. Voor meer informatie over reizen met uw huisdier naar het buitenland klikt u HIER

Overige informatie

Op de volgende pagina's kunt u meer lezen:

NVWA - reizen met huisdieren van en naar VK

RVO - Brexit en CITES

De Engelstalige informatiepagina Gov.uk

Bron: LICG.nl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pas op met vakanties in Noorwegen, nog onbekende ziekte onder honden gevonden!

Er heerst een nog onbekende ziekte in Noorwegen, waaraan meerdere honden zijn overleden. 

De meldingen van zieke en dode honden komen uit meerdere steden. In de hoofdstad Oslo, de zuidwestelijke stad Bergen, de meer noordelijke stad Trondheim en in de provincie Nordland zijn honden ziek geworden en/of gestorven.

In de afgelopen weken zijn er in Noorwegen tot dusver zo'n twintig honden doodgegaan.

Volgens hun eigenaren waren de dieren kerngezond, totdat ze opeens bloederige diarree kregen en gingen braken. Het onderzoek naar de oorzaak is in volle gang.

2 soorten bacterién zijn geísoleerd uit enkele overleden honden, Clostridium perfringens en Providencia alcalifaciens. Op dit moment is nog niet duidelijk of dit de ziekte veroorzaakt en wat de bron is.

De Noorse Kennel Club adviseert haar leden om alle evenementen met honden te annuleren. De Noorse autoriteiten raden eigenaren aan om uit voorzorg het contact met andere honden te beperken en hun hond aan de lijn te houden.

Gaat u binnenkort naar Noorwegen en neemt u uw hond mee? Hou dan goed de ontwikkelingen in Noorwegen in de gaten en overweeg uw dier eventueel in Nederland te laten.

Bron: LICG.nl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video Animal Shelter Triple A Marbella (Spanje)

Say NO to abandoning and maltreating of animals.

Say YES to neutering animals to prevent many unwanted litters!

Don´t shop, Adopt!!!

It´s for life.....

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Huisdierenlijst per 1 februari in werking

Per 1 februari 2015 zal de nieuwe positieflijst voor zoogdieren in werking treden. Vooralsnog kunnen ongeveer 100 zoogdieren (soms onder diersoortspecifieke voorwaarden) als huisdier gehouden worden. 

Voor eigenaren die een huisdier hebben dat niet meer is toegestaan komt een overgangsregeling. Dit houdt in dat het huisdier mag blijven totdat het overlijdt. Er mag alleen niet meer mee gefokt worden. De huisdierenlijst gaat 1 februari 2015 in.

 

Voorwaarden

Naast de algemene huisvestings- en verzorgingsnormen die nu al gelden, blijkt dat een bepaald aantal diersoorten alleen te houden is onder hele specifieke voorwaarden voor dat dier. Daarnaast zal een registratieverplichting gaan gelden. Anders is het houden van deze dieren niet meer toegestaan. Speciaal voer en voldoende leefruimte zijn bijvoorbeeld voorwaarden. Zeker nog een honderdtal diersoorten moeten de komende maanden nog beoordeeld worden. Op grond van een positieve beoordeling, kunnen er de komende tijd nog dieren aan de lijst worden toegevoegd. Voorbeelden van dieren die nog niet beoordeeld zijn, zijn bijvoorbeeld de degoe, de chinchilla en de alpaca.

 

Overgangsregeling

Voor particulieren of bedrijven die een dier houden dat niet meer is toegestaan, komt een overgangsregeling. Dieren mogen gehouden worden tot hun dood, maar er mag niet meer mee gefokt worden. Om dit controleerbaar te maken, komt er een registratieverplichting, zodat overzichtelijk is voor welke houders het overgangsrecht geldt. De bewijsvoering dat het dier in leven was op het moment dat het verbod ingaat, ligt bij de houder. Hierbij kan gedacht worden aan een dierenartsenverklaring dat in combinatie met de registratie afdoende bewijs kan vormen voor het legaal houden van verboden dieren. De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming zal in samenwerking met onder meer de KLPD en de NVWA zorgen voor handhaving van de lijst.

 

De positieflijst zoals deze op 1 februari 2015 in zal gaan, vindt u HIER.

Bron: LICG.nl

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuw dierenpaspoort vanaf 29-12-2014

Vanaf 29 december verandert een aantal regels over het reizen met huisdieren. Vanaf die datum wordt er een nieuw EU dierenpaspoort uitgegeven. Dit is beter bestand tegen fraude. Het nieuwe paspoort mag bovendien alleen nog maar door dierenartsen worden meegegeven. De uitgever van de paspoorten houdt bij welke paspoorten (met welke paspoortnummers) aan welke dierenarts zijn geleverd. Blanco paspoorten worden niet meer verstrekt, waardoor bijvoorbeeld fokkers niet meer zelf een paspoort kunnen invullen van hun dieren. De nieuwe paspoorten hebben nummers die beginnen met 528-NL.

 

In het nieuwe paspoort moeten de gegevens van het dier inclusief het chipnummer worden vermeld. De pagina met deze gegevens wordt vervolgens gelamineerd door de dierenarts. Pas daarna mag het paspoort aan de eigenaar van het dier worden meegegeven. Ook de rabiësvaccinatiestickers moeten met een speciale lamineersticker worden afgeplakt door de dierenarts, tenzij niet-verwijderbare vaccinatiestickers worden gebruikt. Op die manier kunnen de identificatiegegevens en de rabiësvaccinatiegegevens niet worden veranderd.

 

Als uw huisdier al een EU dierenpaspoort heeft en de identificatie van het dier is voor 29-12-2014 hierin ingevuld, dan mag u dat gewoon blijven gebruiken voor reizen naar het buitenland. Krijgt uw huisdier na 29 december een paspoort en wilt u met het dier reizen, dan moet dit een nieuw EU dierenpaspoort zijn.

 

Oude paspoorten kunnen na 29 december alleen nog gebruikt worden als boekje om inentingen in bij te houden, maar als ze pas na 29 december zijn ingevuld met de identificatie van het dier dan zijn ze niet geldig als grensdocument! Dat het boekje niet geschikt is om mee te reizen moet dan ook duidelijk in het paspoort worden vermeld, bijvoorbeeld op de binnenkant van de kaft. Ook moet het uiterlijk van het boekje moet worden aangepast zodat het niet meer lijkt op een EU dierenpaspoort. Dat kan bijvoorbeeld worden gedaan door een sticker over de buitenzijde te plakken. Overigens komen er ook inentingsboekjes, dus als u niet met uw dier wilt reizen dan zijn die wellicht geschikter om de vaccinaties van uw dier in bij te laten houden.

 

Veranderde invoereisen

Zoals al eerder bekend werd gemaakt, is het bovendien na 29-12-2014 niet meer mogelijk om ongevaccineerde pups mee te nemen naar Nederland. Elke hond die ons land binnenkomt moet dan een geldige rabiësvaccinatie hebben. Deze mag gegeven worden vanaf een leeftijd van twaalf weken en is pas 21 dagen daarna geldig. Dit betekent dat pups jonger dan vijftien weken niet geïmporteerd mogen worden. Wilt u een pup van een buitenlandse fokker aanschaffen, dan moet u daar dus goede afspraken over maken omdat de pup langer dan gebruikelijk bij de fokker zal moeten verblijven!

 

Ook België en Duitsland veranderen zijn invoereisen, net als in Nederland mogen daar vanaf 29 december geen pups zonder geldige rabiësvaccinatie worden ingevoerd. Dat heeft gevolgen voor pups die van een Nederlandse fokker naar een Belgische eigenaar zullen gaan. In een aantal andere EU landen was het meenemen van een pup zonder geldige rabiësvaccinatie al niet toegestaan, zoals in Frankrijk, Italië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Finland, Denemarken, Zweden en Malta. Meer informatie hierover vindt u onder invoereisen per land in Naar het Buitenland.

Bron: LICG.nl

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wat kost een huisdier?

Van 14 t/m 18 maart 2016 is het de Week van het Geld. Hoeveel geld kost een huisdier eigenlijk? 

Het hebben van een huisdier betekent dat u daar ook geld aan kwijt zult zijn. De kosten waar u rekening mee moet houden, verschillen enorm. Deze zijn onder andere afhankelijk van de diersoort en de grootte van het dier. Als u een dier gaat aanschaffen, is het goed om van te voren stil te staan bij de verschillende kosten waar u mee te maken kunt krijgen.

 

Eenmalige, terugkerende en onvoorziene kosten 

Eenmalige kosten zijn bijvoorbeeld kosten voor aanschaf van het dier zelf en geschikte huisvesting, zoals een hok, kooi, terrarium of aquarium. Ook kosten voor castratie of voor het chippen en registreren van uw huisdier gelden als eenmalige kosten.

Terugkerende kosten zijn de vaste kosten die u zult hebben zolang als uw huisdier leeft. Bij terugkerende kosten moet u denken aan kosten voor voer, bodembedekking in hok of kooi, kattenbakvulling voor de kattenbak, stroomkosten bij een aquarium of terrarium, enzovoorts. Ook jaarlijkse vaccinaties bij de dierenarts, een verzekering, regelmatige parasietbestrijding of trimbeurten bij de trimsalon vallen onder terugkerende kosten. Wanneer u bijvoorbeeld jaarlijks op vakantie gaat, kunnen ook eventuele pensionkosten of extra vaccinaties gezien worden als terugkerende kosten. Van terugkerende kosten kunt u zelf van te voren een redelijk goede inschatting maken hoe duur het zal zijn per maand of per jaar. Zeker bij dieren die lang leven, is het goed om te bedenken of eventuele veranderingen in uw leefsituatie het houden van zo’n huisdier ook in de toekomst nog mogelijk maken.

Onvoorziene kosten zijn kosten waar van te voren geen inschatting van te maken is. De meest bekende onvoorziene kosten zijn dierenartskosten. Denk bijvoorbeeld aan een dier dat door een ongeluk een dure operatie moet ondergaan, of een ziekte krijgt en daarvoor levenslang medicijnen moet krijgen. Maar onvoorziene kosten kunnen ook zijn dat er een barst in de ruit van het aquarium komt of dat een volière schade oploopt tijdens een storm. Onvoorziene kosten lopen vaak al snel in de honderden tot duizenden euro’s. Het is verstandig om hier geld voor opzij te zetten. Voor dierenartskosten kan het handig zijn om uw dier te laten verzekeren. Ga dan goed na welke kosten er allemaal gedekt worden en of er bijvoorbeeld sprake is van een eigen risico.

 

Voor een uitgebreid overzicht per diersoort kunt op het volgende Document downloaden.

Bron: LICG.nl

 

 

 

 

Overhage
Reizen naar UK na brexit
Huisdieren en Brexit
Noorwegen
huisdierenarts, dierenarts, dierendokter, michelle, heskes, hond, kat, reu, teef, kater, poes
huisdierenarts, dierenarts, dierendokter, michelle, heskes, hond, kat, reu, teef, kater, poes
huisdierenarts, dierenarts, dierendokter, michelle, heskes, hond, kat, reu, teef, kater, poes
huisdierenarts, dierenarts, dierendokter, michelle, heskes, hond, kat, reu, teef, kater, poes
huisdierenarts, dierenarts, dierendokter, michelle, heskes, hond, kat, reu, teef, kater, poes
huisdierenarts, dierenarts, dierendokter, michelle, heskes, hond, kat, reu, teef, kater, poes
bottom of page